Kontorsflytt

Din kontorsflytt måste vara snabb och problemfri, så att stillestånden blir minimala. För att lyckas med det behöver du en hållbar plan för packning, demontering, lastning och sedan transport och lossning. På nya adressen ska allt gods bäras till rätt plats, packas upp och eventuellt monteras ihop. Kanske ska vissa inventarier magasineras eller återvinnas?

Det är viktigt att alla som berörs av flytten också får ta del av flyttplanen, så att hela personalstyrkan vet vad som kommer att ske, när och hur. Det gör att verksamheten kan flyta på med minimala stopp och du slipper stress och oro hos personalen.

När vi tar hand om din företags- eller kontorsflytt kommer vi att arbeta strukturerat och enligt en den plan vi tagit fram tillsammans. Det är lika viktigt oavsett om du är ett småföretag eller representerar en stor koncern.

»Det här citatet syns inte på sajten förrän vi publicerar det.«

Namn Namnsson

Om du behöver hjälp med att hämta och montera nya möbler eller installera kontorsutrustning så kan vi ordna det också. Det behöver inte ens vara i anslutning till en kontorsflytt.

Magasinering och återvinning

Med stor sannolikhet finns det gott om inventarier och skrot som inte ska med i företagsflytten. Vi kan lösa eventuell magasinering för en längre eller kortare tid, om det är exempelvis kontorsmöbler eller reservdelar som snart kommer till användning igen.

Du kan också överlåta skräp och skrot som ska säljas, skänkas eller återvinnas till oss, så att du kan fokusera på att komma igång i de nya lokalerna så fort som möjligt. Vi är vana att omsätta både möbler, vitvaror, förbrukningsartiklar, elektronik, metallskrot, byggmaterial och rent avfall som inte ska med i flytten.

Det som inte kan säljas på andrahandsmarknaden skänker vi till en välgörenhetsorganisation för återanvändning. Det som ingen vill ta emot ens gratis källsorterar vi och återvinner enligt konstens alla regler. Vi har även rutiner för att hantera farligt avfall och destruera företagshemligheter, som exempelvis gamla arkiv eller bokföring.

Offert

Din företagsflytt börjar med en kostnadsfri besiktning, så att vi kan lämna ett korrekt kostnadsförslag.

Sekretess

Självklart arbetar vi under total tystnadsplikt. Dina hemligheter stannar mellan oss.