Miljö & kvalitet

Som företag måste vi hela tiden förbättra våra rutiner och bli bättre på det vi gör. Därför utvärderar vi kontinuerligt vår miljöpåverkan och kvaliteten på våra tjänster och produkter. Det absolut viktigaste för oss är varje kund blir nöjd, så att vi kan bli rekommenderade till släktingar, vänner och bekanta.


Hög kvalitet ger nöjda kunder

När du anlitar oss kan du vara trygg med att vi följer alla lagar, regler och förordningar. Det är helt självklart för oss som seriös flyttfirma. För att hela tiden förbättra våra arbetssätt gör vi regelbundet utvärderingar, diskuterar nya lösningar och delar med oss av våra kunskaper inom företaget.

I möjligaste mån följer vi upp varje kund och ber om en utvärdering eller en recension i sociala medier. Genom webbplatsen får vi värdefull feedback från våra besökare. Allt detta hjälper oss att bli ännu bättre.

Tillstånd och försäkringar

Alla bolag som kör transporter mot betalning måste ha ett trafiktillstånd. Om man tar betalt för en flytt, utan att ha ett trafiktillstånd, så begår man alltså ett brott. Vi som flyttfirma skulle inte ens kunna teckna en ansvarsförsäkring, om vi inte först skaffar oss erforderliga tillstånd från Transportmyndigheten.

Vi har tecknat en ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa och den täcker skador på godset (alltså dina ägodelar) och alla eventuella skador på väggar eller golv som skulle kunna uppstå under flytten. Den gäller vår flyttpackning i bostaden, när vi bär det till och från från lastbilen och självklart under själva transporten. Även vid en trafikolycka.

Vårt klimat-, miljö- och hållbarhetstänk

Som flyttfirma är vår affärsidé att köra gods med lastbil, något som oundvikligen bidrar till utsläpp som skadar miljön och klimatet. Det vi kan göra är att försöka hålla nere dessa utsläpp så mycket vi kan, genom att planera våra körningar och köra fordonen på ett så hållbart sätt som möjligt.

För oss är klimat och miljö är en prioriterad fråga:

  • Vi källsorterar allt vårt avfall
  • Vi väljer miljöanpassade drivmedel
  • Vi prioriterar miljömärka produkter
  • Vi hushåller med förbrukningsmaterial

När vi tömmer ett dödsbo eller hjälper företag att avveckla en lokal försöker vi sälja så mycket som möjligt av inventarierna och resten skänker vi till en välgörenhetsorganisation. Det som ingen vill ta emot, ens när det är gratis, källsorterar vi så långt det är möjligt på en återvinningscentral.

Vid flyttstädning väljer vi alltid hållbara produkter, för att skydda både naturen och personalen.

Vi arbetar enligt Bohag 2010

Läs villkoren som pdf »

Observera!

Vår ansvarsförsäkring täcker allt arbete vi utför, även när vi packar ditt bohag i kartonger.

Men om en kund själv packar sina kartonger undermåligt, och något därför går sönder under transporten, kan vi inte hållas ansvariga för det.