Utlandsflytt

Det är mycket som ska klaffa när du flyttar utomlands. Med erfarenhet från över hundra flyttprojekt i andra länder vet vi vilken hjälp du kan behöva. När vi får ta ansvar för det praktiska kring flytten så kan du fokusera på det roliga i ditt nya hemland.

Att packa inför en flytt utomlands kräver mer noggrannhet än när flyttlasset går till grannkommunen. Den långa transporten kan ske på både väg, räls och över hav. Exportpackning kräver därför bra emballering och ofta dokumentation av innehållet.

»I really recommend it. Super easy and they brought everything in perfect conditions. I didn’t get stressed with the moving, since they did everything alone!«

Angela Di Nocera

Om din utlandsflytt är tillfällig så kan vi magasinera dina möbler och andra ägodelar som inte behövs direkt – så du kan hämta dem när du flyttar hem till Sverige igen eller så skeppar vi dem till dig i ditt nya land vid ett senare tillfälle.

Utlandsflytt och administration

Det är stor skillnad mellan olika länder och vad som krävs av dig när du ska flytta utomlands. Vi kan hjälpa dig med visum, tulltjänster och import till alla tänkbara länder. Din utlandsflytt ska vara början på ett spännande kapitel i livet, inte en mur av administration och svårlästa dokument.

Kom ihåg att många länder kräver speciella tillstånd vid införsel av exempelvis husdjur.

Samarbetspartners

Vi har inte resurser att själva köra transporter i hela världen, utan lutar oss mot någon av våra partners i andra länder för att lösa de flesta utlandsuppdrag.

Vissa länder kräver:

 • Pass & körkort
 • Födelseattest
 • Uppehållstillstånd
 • Intyg på försäkringar
 • Journaler från sjukvården
 • Journaler från tandläkaren
 • Intyg för vissa vaccin
 • Betyg från grundskolan
 • Betyg från högre utbildning
 • Anställningsavtal
 • Intyg på anställningar
 • Kontrakt på bostad
 • Slutskattebesked
 • Vigselbevis